ประวัติและวิสัยทัศน์

หจก.ไฟฟ้าธนบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พศ. 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับ ทางโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ เซอร์กิตเบรกเกอร์, แมกเนติกคอนแทคเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ฯลฯ

ต่อมาปี พศ. 2548 ได้ก่อตั้ง บจก. ธนบุรี อี กรุ๊ป เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อาทิเช่น งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าทางด้านแรงสูงและแรงต่ำ, งานบริการทาง ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า, งานบริการทางด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, งานบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตู้เมนไฟฟ้า งานผลิตตู้เมนไฟฟ้า ฯลฯ

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเราคือ “มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้ร่วมธุรกิจของเรา และลูกค้า” ตลอดไป
เราจะทำหน้าที่และทำตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเราต่อไป เพื่อนำสิ่งที่ดีและถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้กับลูกค้าทุกท่านของเราตลอดไป

HISTORY

Thonburi E Group Co., Ltd. or also called “TEG” has set up of 2001 by a group of  “Thonburi Electric” which include of experience engineers working in field of electrical power installation and drive automation project which have an electrical demand from 500 KVA up to 100 MVA

TEG is manage by a team of qualified engineers and technicians who have been working in electrical field more than 10 years on electrical system, construction and maintenance M.V./L.V. switchboards and motor control centers, also all kind of electrical services and maintenance.

Having the service team approved by our reference customer, TEG is ever capable of taking on any related engineering undertakings.

NATURE AND SCOPE OF SERVICES

The objects to mainly work of TEG are related with electrical engineering. TEG have product a complete rage of electrical equipment and automation product for industrial. Which designing, TEG using a hi-tech auto computer aided design (AutoCad), TEG is able to custom manufacture equipment to meet its client’s precise needs team of highly trained local engineers provide technical support both during and after installation.

TEG’s scope of services comprise of :

          • Design, calculation, estimate electrical system, 22KV up to 115KV.

          • Construct, assemble, repair, preventive maintenance and production MV./LV. switchboards including

             motor control centres (MCC), etc.

          • Maintenance, Test and Repair service of Electrical system and MDB.

Supply Product : MV Switchboard 22KV, LV Switchboard MDB 400VAC

                               Housing for • electrical equipment • Transformer • Ring main unit MV.

                               Danfoss Distributor drives up to 400 KW.

COMPANY’S SERVICE POLICIES

TEG has the policy to provide services to customers to the most “Practical” that is to work efficiently by combining the technologies with experience to attain at high quality works that conform to technical safety standard as well as be economical.

          The strong determination us to serve the customers with only high quality works which mean the works that

               • Conform to technical standards, meet the customer’s requirements and have long life.

               • Save customer’s budget by use only cost-effective equipments / components.

               • Easy for future maintenance / modification and workmanship must be neat.

MANAGEMENT TEAM

Consists of : 

          MISS. KARUNAR JONGWANASIRI (Managing Director)

          MR. NOLASAT ROADJANAKAMOLSON (Project Engineer)

          MAJOR SUBIN JONGWANASIRI (Law Advisor)